Održano Savetovanje o tržištu maloprodaje derivata u jugoistočnoj Evropi i Srbiji

Beograd, 15.maj 2014.

 

Nafta i gas zadržaće ključnu ulogu u oblasti energetike i u narednih 15-20 godina, a do 2020. godine u Jugoistočnoj Evropi se, u ovom sektoru, očekuju investicije u iznosu od 280 milijardi dolara, pri čemu ulaganja u oblasti naftnog biznisa iznose 65 milijardi.  U Srbiji i regionu i dalje će glavne teme biti: primena direktiva EU, politika taksi i akciza, kontrola kvaliteta derivata i suzbijanje sive ekonomije. Ovo su zaključci međunarodnog stručnog skupa koji je pod nazivom „Tržište maloprodaje derivata u jugoistočnoj Evropi i Srbiji – Sadašnje stanje i perspektive“ održan u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.

Generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, koji je bio i organizator ovog skupa, Slobodan Sokolović, pozdravio je prisutne i još jednom naglasio da Komitet teži da uvek bude aktuelan u obradi najvažnijih tema iz ove oblasti koje domaćoj poslovnoj i stručnoj javnosti prezentuju relevantni međunarodni eksperti.

konferencija NNKS o tržištu goriva 1

Pregled situacije u JI Evropi prisutnima je predstavio izvršni direktor atinskog Instituta za energiju JI Evrope – IENE, Kostis Stambolis. On se osvrnuo na trendove u potrošnji derivata poslednjih godina, njihovu povezanost sa ekonomskih razvojem i bruto domaćim proizvodom, razvoj nekonvencionalnih vidova energije, energetsku zavisnost i sigurnost, i dotakao se još niza važnih tema, kao što su: investicije, cena, poreska politika, transport i skladištenje.

Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, dao je uvid u podatke sa tržišta naše zemlje, osvrnuvši se na pad potrošnje derivata poslednjih godina, strukturu benzinskih stanica, visinu akciza i promene koje nas, u ovom segmentu regulative, očekuju u narednom periodu, u skladu sa primenom evropskih direktiva .

Drugi deo savetovanja bio je posvećen razgovoru najznačajnijih predstavnika na tržištu. Na Panelu su, tim povodom, učestvovali: Marko Miljević (OMV), Nadežda Korobejnikova (NIS a.d), Petros Karalis, (Hellenic Petroleum) i gost iz slovenačkog nacionalnog naftnog komiteta – Aleš Peternel. Oni su razmatrali pitanja konkurentnosti, mogućnosti za smanjenje cena derivata, pitanja kontrole primene zakona i propisa, tržišne i finansijske posledice nelegalne prodaje i loših materijalnih uslova za inspekcijski rad. Panelisti su se složili da se u periodu krize moraju tražiti rešenja koja najmanje štete i kompanijama i kupcima, da se problemi tržišta moraju sagledavati integrisano, da je kontrola kvaliteta od ključne važnosti i da je regionalna saradnja neophodna.

konferencija NNKS o tržištu goriva 2

konferencija NNKS o tržištu goriva 3

 

Za zainteresovane, prezentacije sa skupa mogu se, na zahtev, poslati mejlom.