Održana radionica o bio mazivima

U organizaciji Srpske naftno gasne asocijacije (SNAGA) i Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS)  10. oktobra održana je radionica “Trendovi razvoja i primene bio maziva u Evropi”. Prva te vrste u Srbiji, radionica je u dva dela razmatrala aktuelno tržište i propise u oblasti bio maziva u Evropskoj uniji i regionu.

Biomaziva 1Biomaziva 2

Savremeni trendovi pokazuju da su se, u cilju održivog razvoja i zaštite životne sredine, bio maziva uklopila u pravac razvoja obnovljivih izvora energije. U okviru EU strategije prisutne su investicije, istraživanja i primena bio razgradljivih materijala, bio ekonomije i pojave  prvih  bio rafinerija. Ipak, potrošnja biomaziva je još uvek mala u ukupnoj strukturi mineralnih i sintetičkih maziva i ona su još uvek nekonkurentna. Srbiju tek čeka usklađivanje kompletne zakonske regulative sa normama EU a  zemlje EU suočavaju se sa pitanjima kako poboljšati situaciju na tržištu i prevazići  tehnološke prepreke.

Biomaziva 3

Biomaziva 4

Među predavačima koji su prisutnima skrenuli pažnju na ova ključna pitanja bili su stručnjaci iz Austrije, Nemačke, Hrvatske, BiH i Srbije: J. Kellersperg (Biostar-oil), Z. Davidović (Rhein Chemie), Hrvoje Milošević (BDI), Mile Stoiljković (NIS a.d), Pero Dugić (Rafinerija Modriča), Ljiljana Pedišić (INA Maziva) . Moderator prvog dela radionice namenjenog tržištu EU bio je prof.dr Slobodan Sokolović, generalni sekretar NNKS, dok je drugi deo na temu situacije u regionu vodila Stanka Leskovac, predsednica SNAGA.

Radionica je održana u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu i okupila je više od 30 zainteresovanih učesnika.

Ukoliko ste zainteresovani za prezentacije sa radionice, možete poslati zahtev na e-mail info@snaga.co.rs .