SNAGA je dobrovoljna, stručna i društvena organizacija fizičkih i pravnih, stranih i domaćih lica koji obavljaju poslove u lancu snabdevanja proizvoda nafte i gasa na teritoriji Republike Srbije, komplementarnih delatosti koje obezbeđuju proizvode i usluge za naftnu, gasnu i petrohemijsku industriju, kao i obrazovnih, naučnih i istraživačkih institucija i drugih lica zainteresovanih za održivi razvoj naftne, gasne i petrohemijske industrije, kao i oblasti u kojima proizvodi od nafte i gasa imaju primenu.

SNAGA je nevladina, neprofitna organizacija, otvorena za saradnju sa drugim udruženjima, društvenim organizacijama stručnim i drugim institucijama, kao i zainteresovanim pojedincima sa stručnim pitanjima iz oblasti nafte i gasa, koja su od interesa za članstvo, uz poštovanje principa međusobnog uvažavanja, uzajamnog poštovanja i poštovanja slobode mišljenja i samostalnosti u radu. Sa srodnim organizacijama drugih zemalja, SNAGA ostvaruje bilateralnu, regionalnu i multilateralnu saradnju, u skladu sa propisima Republike Srbije i Statutom SNAGA.

Upisom Jugoslovenske asocijacije za naftu i gas – YUNG u registar kod nadležnog organa, SNAGA je stekla svojstvo pravnog lica, a time i sposobnost da bude nosilac prava, obaveza i odgovornosti u skladu sa ustavom, zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

SNAGA VIZIJA

SNAGA je prepoznata i prisutna kao predstavnik i zastupnik interesa svih stručnjaka u oblasti nafte, gasa i petrohemije u Srbiji i regionu jugoistočne Evrope.

SNAGA MISIJA

Osnovni cilj asocijacije je da obezbedi forum unutar koga mogu da se nadu rešenja za ključna pitanja kao i da se zauzimaju stavovi o ključnim pitanjima vezanih za naftnu, gasnu i petrohemijsku industriju kao i za komplementarne aktivnosti u okviru referentnog lanca snabdevanja u Srbiji.

SNAGA olakšava dijalog izmedu unutrašnjih i spoljnih učesnika u industriji nafte i gasa i podstiče saradnju u cilju poboljšanja konkurentnosti svojih članova.

SNAGA povezuje fakultete, institute i stručnjake iz industrije radi podsticanja primene naučnih i tehnoloških dostignuća u oblasti tehnologije, ekonomije, finansija, menadžmenta, životne sredine i socijalnih pitanja. Asocijacija organizuje aktivnosti za postizanje pravnih, administrativnih, privrednih i društvenih okvira koji efikasno i efektivno obezbeduju bezbedno, ekološki i društveno odgovorno i profitabilno poslovanje nafte i gasne zajednice u Srbiji.