Događaji

29/09/2011

Stručni skup ‚‚Tržište motornih goriva u Republici Srbiji”

Goriva

Početkom 2011 godine, tržište motornih goriva u Republici Srbiji je potpuno liberalizovano.

Šta je sve urađeno u tom poslu, kakvi su rezultati postignuti i i gde se nalazi Srbija u pređenju sa okruženjem bilo je reči na stručnom skupu čija je tema ,,Tržište motornih goriva u Republici Srbiji”.

31/03/2011

Stručni skup ‚‚Konvencionalni i nekonvencionalni resursi i izvori energije u Srbiji: trenutno stanje i perspektive”

110331-strucni-skup

U Novom Sadu, u Poslovnom centru NIS-a, 31. marta održan je jednodnevni Stručni skup.

Cilj ovog Stručnog skupa je bio da predstavi tehničko-tehnološke aspekte konvencionalnih i nekonvencionalnih resursa ugljovodonika, u svetlu novih tehnologija i ostvarenja Strategije razvoja energetike Republike Srbije i upozna širu stručnu javnost sa ostvarenim projektima u Srbiji i u NIS-u u oblasti energetike, a u skladu sa direktivama EU o smanjenju emisije štetnih gasova kroz povećanje udela alternativnih izvora energije.