Događaji

21/10/2017

ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, […]

12/11/2016

RADIONICA: PROFITABILNOST NAFTNOG SEKTORA

01. decembar 2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se  jednodnevna stručna Radionica pod nazivom: Profitabilnost naftnog sektora, kojuSNAGA organizuje u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Cilj ove stručne Radionice je da se sagleda kako različiti sektori naftne privrede reaguju na globalne potrese u naftnoj industriji, pre svega […]

30/11/2015

Radionica „Aditivi i aditivirana goriva“

Početkom naredne godine SNAGA organizuje radionicu „Aditivi i aditivirana goriva“ posvećenu korišćenju aditiva i aditiviranih goriva u vozilima svih vrsta. Na tržištu se nalazi veliki broj aditiviranih goriva koja se nude kupcima, ali šta to znači za vozilo, njegov motor, kupac najčešće saznaje od svog neposrednog prodavca goriva. Cilj radionice je da prikaže presek robnih […]

13/06/2015

Održana Skupština SNAGA

Jačanje uticaja u javnosti, bolja saradnja sa srodnim organizacijama i nastavak rada na rešavanju aktuelnih pitanja u naftno-gasnom sektoru, samo su neki od ciljeva SNAGA koji su potvrđeni na XIII Skupštini ove asocijacije. Srpska naftno gasna asocijacija okupila je 12.juna 2015. stare i nove članice na redovnoj Skupštini i upoznala ih sa rezultatima rada u […]

20/05/2015

Konkurencija u sektoru energetike – novi seminar u PKS

Privredna komora Srbije u saradnji sa projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi ga Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), organizuje Seminar „Pravila konkurencije – izazovi u sektoru energetike“. Seminar će biti održan 2. juna 2015. godine sa početkom u 9:30 časova u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, sala 2 Učešće na seminaru, za koji […]

28/07/2014

Održana radionica SNAGA o biogorivima

U organizaciji Srpske naftno gasne asocijacije (SNAGA) krajem juna održana je radionica/stručni skup na temu Legislativa u oblasti biogoriva – iskustva u regionu.  U skladu sa promenama koje našu državu očekuju na putu približavanja EU, bila je to prilika da se stručna javnost detaljno upozna sa tretmanom koji oblast biogoriva ima u EU, koracima koji čekaju Srbiju na putu […]

12/11/2013

XII Redovna i V Izborna Skupština Srpske naftno gasne asocijacije

Logo SNAGA

XII Redovna i V Izborna Skupština Srpske naftno gasne asocijacije – SNAGA održana je 12. novembra 2013. godine u Beogradu, u sali broj 2., Privredne komore Srbije, Resavska 15.

Nakon radnog dela skupštinskog zasedanja održana je stručna tribina pod nazivom:
“Obaveze energetskog sektora Srbije u procesu stabilizacije i pridruživanja EU”.