logo_nis

NIS GAZPROM NEFT

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi.

Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, kao i promet širokog asortimana naftnih derivata.

NIS ima dve rafinerije – u Pančevu i Novom Sadu, kao i pogon za pripremu i transport gasa u Elemiru. NIS proizvodi oko 1,7 miliona uslovnih tona nafte i gasa godišnje, radeći na teritoriji Srbije, Angole, Bosne i Hercegovine. Ukupan obim prerade nafte – oko 2,1 miliona tona godišnje. Maloprodajna mreža Kompanije obuhvata preko 350 objekata: benzinskih stanica, auto-punilišta i mrežu skladišta nafte. NIS je vodeći snabdevač naftnim derivatima u Srbiji.

Transnafta logo

Transnafta

Javno preduzeće Transnafta osnovano je 2005. godine od strane Vlade Republike Srbije radi obavljanja energetskih delatnosti od opšteg interesa. Osnovni zadatak kompanije je stvaranje uslova za siguran i pouzdan cevovodni transport sirove nafte u funkciji energetske bezbednosti, kao i obezbeđivanje kontinuiteta snabdevanja sirovom naftom. Budući da je kompanija nastala reorganizacijom naftne industrije i kao takva nastavila sa obavljanjem delatnosti u okviru energetskog sektora, danas može da se pohvali znanjem i iskustvom stečenim tokom trideset godina upravljanja naftovodom.

logo_srbijagas

SRBIJA GAS

Javno preduzece «Srbijagas» je preduzece za transport, distribuciju, skladištenje i trgovinu prirodnim gasom. Lider na gasnom tržištu Srbije, danas je moderna gasna kompanija ciju snagu cine tradicija i višedecenijsko iskustvo, znacajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost da unapreduje, razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije sa zemljama u okruženju.

JP “Srbijagas”, sa sedištem u Novom Sadu, osnovano je 1. oktobra 2005. godine odlukom Vlade Republike Srbije. Današnji Srbijagas nastao je u procesu restrukturiranja NIS-a, iz organizacionih delova NIS-Gas, NIS-Energogas i NIS-Jugopetrol (Plinara i RJ Gas, Pancevo), koji su razvijali gasni sektor više od pedeset godina.

PKS

Privredna Komora Srbije

Privredna komora Srbije je nezavisna, savremena i odgovorna nebudžetska institucija, nacionalna asocijacija svih srpskih privrednika koja svoju tradiciju, iskustvo, znanje i stručnost stavlja u službu najboljeg interesa svojih članica i srpske privrede. Kreiranje prepoznatljivosti Srbije kao zemlje tržišne ekonomije, investicionih mogućnosti, otvorenih granica, spremne da se na konkurentan način uključi u evropske tokove naše je suštinsko opredeljenje.

Vek i po tradicije komorskog sistema Srbije i razgranata komorska mreže koja obuhvata šesnaest regionalnih i dve pokrajinske komore, komoru grada i devet predstavništava u inostranstvu, garant su efikasne primene mehanizama podrške privredi i privrednicima kroz svoje delatnosti.

tent_log

TE Nikola Tesla d.o.o. Obrenovac

TENT doo je stožer srpske elektroprivrede. Sa instalisanim kapacitetom od 3.288 MW, što predstavlja trećinu instalisane snage EPS-a, i sa proizvodnjom preko 19 milijardi kWh/god, što je 50% ukupno proizvedene srpske električne energije, TENT-ovi termoblokovi su moćan energetski izvor.

YUGOROSGAZ pravi

“Yugorosgaz” a.d.

“Yugorosgaz” a.d. – Preduzeće za izgradnju gasovodnih sistema , transport i promet prirodnog gasa , osnovano je u skladu sa Sporazumom o saradnji u oblasti izgradnje gasovoda na teritoriji SRJ , koji je potpisan 11.04.1996 . godine između Vlada RF i SRJ . Sporazum je obostrano ratifikovan od strane Skupštine SRJ i Dume RF.
MOL 2

MOL Srbija

MOL Grupa je već dugo prisutna u Srbiji, najpre kroz promet sirovih derivata i maziva, a kroz maloprodajnu mrežu od decembra 2005. Godine. MOL Grupa planira da u narednih nekoliko godina svojim benzinskim stanicama pokrije 15 odsto maloprodajnog tržišta u Srbiji.

logo

„LUKOIL Srbija“ AD

«LUKOIL Srbija» AD – je akcionarsko društvo za promet naftnih derivata. Osnovna delatnost «LUKOIL Srbija» AD usmerena je na formiranje savremene efikasne maloprodajne mreže, povećanje kvaliteta usluživanja klijenata na benzinskim stanicama, pružanje servisnih usluga i širenje asortimana robe široke potrošnje i povećanje lojalnosti potrošača.

Tehnoloski

Tehnološki fakultet Novi Sad

Tehnološki fakultet u Novom Sadu osnovan je 1959. godine sa ciljem da pruža akademsko obrazovanje tehnološko-inženjerskom kadru u oblasti prehrambenog inženjerstva.

Školske 1972/73. godine uvedeni su novi smerovi u oblasti hemijskog, naftno-petrohemijskog inženjerstva i materijala, a školske 1978/79. godine i u oblasti hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva.

logo saobrac

Saobraćajni fakultet Beograd

Prateći razvoj saobraćajne struke i nauke kao i potrebe privrede za diplomiranim saobraćajnim inženjerima, Saobraćajni fakultet je u proteklih pedeset pet godina jedanaest puta vršio inovaciju nastavnih planova i programa.

Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održa-vanje, ekonomija i logistika.

logo

Fakultet organizacionih nauka Beograd

Organizacione nauke, koje doživljavaju puni razvoj u drugoj polovini 20. veka, dale su značajan doprinos razvoju privrede i društva u celini. Intenzivni razvoj organizacionih nauka definisanih u oblastima menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija uslovio je rast efikasnosti i napredovanje poslovnih sistema. To je podstaklo nastanak velikog broja institucija visokog obrazovanja u ovoj oblasti.