Održana radionica “Aditivi i aditivirana goriva”

28.januara je održna radionica “Aditivi i aditivirana goriva” posvećena korišćenju aditiva i aditiviranih goriva u vozilima svih vrsta. Radionica je realizovana zajedničkim snagama SNAGA i Mašinskog fakulteta Beograd. Laboratorije NTC- NIS NAFTAGAS d.o.o. Novi Sad,  Jugoinspekt Beograd i SGS su pružile podršku u uzorkovanju i analizi  aditiviranih i neaditiviranih goriva. Profesionalnu tehničku podršku organizaciji radionice pružio je BBN Congres Management.

snaga (7 of 54)

Aditivirana goriva su se na tržištu zemalja članica EU pojavila odavno, a intenzivniji prodor je počeo u 2000.godini . Prodaja na tržištu  Srbije počela je 2013.godine i od tada je u neprekidnom porastu. Postoje indicije da će udeo ovih goriva rasti tokom vremena,  kako zbog „čuvanja investicije“  tako i zbog obaveza koje nameću direktive EU o energetskoj efikasnosti  i zaštiti životne sredine.

 

Kao najčešće reklamiran uticaj aditiva navodi se:

-        Čišćenje nečistoća i naslaga u motoru, rezervoaru  i sistemu za dovod goriva

a)      dizel motori: čistiji usisni ventili i skraćeno vreme otvaranja  brizgaljki za ubrizgavanje goriva

b)      benzinski motori: čistije brizgaljke karburatora

-        Zaštita motora, cevi i rezervoara  od korozije i smrzavanja

-        Bolje podmazivanje motora

-        Bolja separacija vode iz goriva

-        Redukcija penušanja dizel goriva i vremena sleganja pene

-        Povećanje cetanskog, odnosno oktanskog broja

-         Potpunije samopaljenje i sagorevanje goriva i manja potrošnja

Aditivi omogućavaju: stabilniji rad motora, duži radni vek / ređi kvarovi, veća snaga, ređa zamena motornog ulja, smanjenje emisije štetnih materija u izduvnim gasovima (CH, NOx)

Pravi efekat  aditiva se teško može otkriti  uobičajenim  ispitivanjima u laboratorijama za ispitivanje kvaliteta  derivata nafte. Ove performanse se mogu egzaktno proveriti samo testom na ispitnom motoru. Ovakav motor  u Regionu poseduje samo Mašinski fakultet Beograd.

Na radionici  su prikazani rezultati istraživanja  tržišta aditiviranih goriva u zemljama EU kao i presek robnih marki aditiviranih goriva u Srbiji i zemljama Regiona (brendovi cene u odnosu na neaditivirana goriva i dr.). Za potrebe ove radionice urađene su i uporedne analize aditiviranih i neaditiviranih goriva osam robnih marki na tržištu Srbije. Prisutni su imali i priliku da se upoznaju sa ispitivanjima koja se vrše na ispitnim motorima sa ciljem da se utvrdi efikasnost aditiva prema odgovarjućim procedurama u okviru savremeno opremljenih laboratorija Centra za motore Mašinskog fakuteta Beograd

SNAGA  je (usled ograničenih sredstava) uradila relativno  mali broj laboratorijskih analiza goriva zimskog kvaliteta, a smatramo da bi bilo korisno za sve korisnike  i učesnike na tržištu goriva  da se uradi kompleksnija analiza i poređenje neaditiviranih goriva

Moderatori radionice su bili: Dragoslava Stojiljković, šef Katedre za tehnologiju materijala,  MFB i Ljubinko Savić, sekretar Udruženja za energetiku i energetsko rudarstvo, Privredna komora Srbije

Tokom radionice prezentovani su:

  1. Presek stanja aditiviranih goriva u EU i Regionu, Jelena Radun, „Radun Avia“
  2. Presek stanja aditiviranih goriva u Srbiji, Nebojša Ćulum, Agencija za energtiku Republike Srbije
  3. Energetska efikasnost u saobraćaju, Aleksandar Kovačević, konsultant
  4. Rezulatati analiza aditiviranih goriva (motorni benzin i evro dizel) u Srbiji, Stanka Leskovac NIS a.d
  5. Laboratorije za analize– prezentacija sponzora

Prisutni su imali i jedinstvenu priliku da obiđu  Laboratoriju Centra za motore mašinskog fakulteta, gde im je profesor Nenad Miljić objasnio kako se vrše testiranja goriva na ispitnim motorima.

 

SPONZORI RADIONICE

Sponzorisnaga (8 of 54)

snaga (54 of 54) snaga (51 of 54) snaga (42 of 54) snaga (35 of 54) snaga (32 of 54) snaga (29 of 54) snaga (25 of 54) snaga (20 of 54) snaga (14 of 54) snaga (2 of 54)