Održana radionica SNAGA o biogorivima

U organizaciji Srpske naftno gasne asocijacije (SNAGA) krajem juna održana je radionica/stručni skup na temu Legislativa u oblasti biogoriva – iskustva u regionu. 

U skladu sa promenama koje našu državu očekuju na putu približavanja EU, bila je to prilika da se stručna javnost detaljno upozna sa tretmanom koji oblast biogoriva ima u EU, koracima koji čekaju Srbiju na putu uvođenja legislative i sugestijama koje u tom smeru daju vrhunski stručnjaci. Poziv da svoja iskustva prenesu i u Srbiji, prihvatili su predavači iz zemalja koje su ovaj proces već prošle.

Predsednica SNAGA, Stanka Leskovac, pozdravila je predavače i učesnike (kojih je bilo četrdesetak) i naglasila cilj i važnost ovakvog skupa u aktuelnom trenutku.

radionica o biogorivima

Iskustva iz Češke republike preneo je Martin Kubu, direktor za motorna i bio goriva u kompaniji Agrofert. Dragos Ciobanu, ekspert kompanije OMV za proces nabavke bio gorivima, govorio je o procesu uvođenja i trgovini bio gorivima na prostorima Austrije, Nemačke, Rumunije i Bugarske. Prezentacija Ilone Vari, stručnjaka i menadžera za regulativu iz kompanije MOL, približila je prisutnima proces i legislativu Mađarske.

radionica o biogorivima 2

radionica o biogorivima 3

Nakon ovih predavanja,  prisutni su u nastavku pohađali i radionicu Nacionalnog naftnog komiteta Srbije (NNKS) koja se realizuje u okviru projekta BIOGOS „Implementacija Direktive 2009/28/EZ u oblasti biogoriva i saobraćaja u Republici Srbiji – prenos dobre prakse“. Projekat je finansiran od strane Centralno evropskog instituta (CEI) i sproveden u saradnji sa zagrebačkim Fakultetom za strojarstvo.

Radionica su održane u prostorijama Privredne komore Srbije u Beogradu.