07/12/2017

Odlaganje radionice

Poštovane/i   obaveštavamo Vas da smo  zbog  neplaniranih a neodložnih obaveza nekih od  panelista primorani da radionicu “HR- dva slova, a toliko muke” za sada odložimo. O narednom terminu radionice bićete blagovremeno obavešteni   Srdačan pozdrav SNAGA

21/10/2017

ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, […]

21/10/2017

ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, […]

12/11/2016

RADIONICA: PROFITABILNOST NAFTNOG SEKTORA

01. decembar 2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se  jednodnevna stručna Radionica pod nazivom: Profitabilnost naftnog sektora, kojuSNAGA organizuje u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Cilj ove stručne Radionice je da se sagleda kako različiti sektori naftne privrede reaguju na globalne potrese u naftnoj industriji, pre svega […]