07/12/2017

Odlaganje radionice

Poštovane/i   obaveštavamo Vas da smo  zbog  neplaniranih a neodložnih obaveza nekih od  panelista primorani da radionicu “HR- dva slova, a toliko muke” za sada odložimo. O narednom terminu radionice bićete blagovremeno obavešteni   Srdačan pozdrav SNAGA

21/10/2017

ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, […]

12/11/2016

Najava radionice “PROFITABILNOST NAFTNOG SEKTORA”

01. decembar 2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se jednodnevna stručna Radionica pod nazivom: Profitabilnost naftnog sektora, koju SNAGA organizuje u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

21/10/2017

ANKETA – Radionica SNAGA „Organizaciona struktura kompanija i stručni kadar u naftnoj i gasnoj privrеdi“

Tema koju smo odabrali za ovu radionicu vezana je za organizacionu strukturu kompanija i upravljanje kadrovima u domaćoj naftno-gasnoj privredi. Nećemo pogrešiti ako kažemo da je ova tema aktuelna i u širim razmerama, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou. Radi bolje pripreme radionice želeli bismo da u pripremnom delu, kao podlogu za radionicu, […]

12/11/2016

RADIONICA: PROFITABILNOST NAFTNOG SEKTORA

01. decembar 2016. godine, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu održaće se  jednodnevna stručna Radionica pod nazivom: Profitabilnost naftnog sektora, kojuSNAGA organizuje u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Cilj ove stručne Radionice je da se sagleda kako različiti sektori naftne privrede reaguju na globalne potrese u naftnoj industriji, pre svega […]

30/11/2015

Radionica „Aditivi i aditivirana goriva“

Početkom naredne godine SNAGA organizuje radionicu „Aditivi i aditivirana goriva“ posvećenu korišćenju aditiva i aditiviranih goriva u vozilima svih vrsta. Na tržištu se nalazi veliki broj aditiviranih goriva koja se nude kupcima, ali šta to znači za vozilo, njegov motor, kupac najčešće saznaje od svog neposrednog prodavca goriva. Cilj radionice je da prikaže presek robnih […]